aarden baan

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aarden baan
Definitie (nl)wegenbouwkundige term voor een uit grond bestaande constructie waarop een wegverharding wordt aangelegd.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aarden baanCategorie van
aarden baanHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
wegennetwerk (Begrip)Heeft onderdeelaarden baan
RDF.jpg
Aquo history.png