aarden baan

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)aarden baan
Definitie (nl)wegenbouwkundige term voor een uit grond bestaande constructie waarop een wegverharding wordt aangelegd.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aarden baanCategorie van
aarden baanHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
wegennetwerk (Begrip)Heeft onderdeelaarden baan
RDF.jpg
Aquo history.png