17b-estradiol equivalenten

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)17b-estradiol equivalenten
Definitie (nl)mate voor de hormoonverstorende activiteit door deze uit te drukken ten opzichte van het natuurlijke oestrogene hormoon 17b-estradiol
Toelichting (nl)Een vuistregel waarbij hormoonverstorende effecten kunnen optreden is de grens van 1 ng EEQ /l . Deze waarde is afgeleid van de zogenaamde PNEC (Predicted No Effect Concentration) voor 17-beta-estradiol in water (uit: STOWA, 2003). Deze concentratie is de indicatieve ‘veilige’ concentratie van het hormoon 17-beta-estradiol en van laboratorium onderzoek afgeleid. Beneden deze concentratie worden geen effecten verwacht.
AfkortingEEQ
BronSTOWa rapport 2008-6: Verkenning Geneesmiddelen en toxiciteit effluent RWZI’s
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
17b-estradiol equivalentenBreder
17b-estradiol equivalentenCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
uitgedrukt in 17b-estradiol equivalenten (Domeinwaarde)Gerelateerd17b-estradiol equivalenten
uitgedrukt in 17b-estradiol equivalenten / drooggewicht (Domeinwaarde)Gerelateerd17b-estradiol equivalenten
RDF.jpg
Aquo history.png