17b-estradiol equivalenten

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)17b-estradiol equivalenten
Definitie (nl)mate voor de hormoonverstorende activiteit door deze uit te drukken ten opzichte van het natuurlijke oestrogene hormoon 17b-estradiol
Toelichting (nl)Een vuistregel waarbij hormoonverstorende effecten kunnen optreden is de grens van 1 ng EEQ /l . Deze waarde is afgeleid van de zogenaamde PNEC (Predicted No Effect Concentration) voor 17-beta-estradiol in water (uit: STOWA, 2003). Deze concentratie is de indicatieve ‘veilige’ concentratie van het hormoon 17-beta-estradiol en van laboratorium onderzoek afgeleid. Beneden deze concentratie worden geen effecten verwacht.
AfkortingEEQ
BronSTOWa rapport 2008-6: Verkenning Geneesmiddelen en toxiciteit effluent RWZI’s
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
17b-estradiol equivalentenBreder
17b-estradiol equivalentenCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
uitgedrukt in 17b-estradiol equivalenten (Domeinwaarde)Gerelateerd17b-estradiol equivalenten
uitgedrukt in 17b-estradiol equivalenten / drooggewicht (Domeinwaarde)Gerelateerd17b-estradiol equivalenten
RDF.jpg
Aquo history.png