put

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)put
Definitie (nl)verticale waterdichte constructie, toegepast om leidingen aan te sluiten, van richting of niveau te veranderen, om toegang te verschaffen aan personeel en/of apparatuur voor inspectie en onderhoud, en om beluchting en ventilatie mogelijk te maken
Toelichting (nl)Een put kan een toegangsmogelijkheid tot een gas-, water- of rioolwaterleiding vormen.
Afkortingput
BronNCS
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
putBreder
putCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aflaatput (Begrip)Brederput
afsluiterput (Begrip)Brederput
aftapput (Begrip)Brederput
appendagekelder (Begrip)Brederput
bronwaterput (Begrip)Brederput
centrifugaatput (Begrip)Brederput
contacttank (Begrip)Brederput
drainageput (Begrip)Brederput
filtraatput (Begrip)Brederput
inspectieput (Begrip)Brederput
onttrekkingput (Begrip)Brederput
stuwput (Begrip)Brederput
zinkput (Begrip)Brederput
Put (Domeinwaarde)Gerelateerdput
infrastructuur (Begrip)Heeft onderdeelput
RDF.jpg
Aquo history.png