adsorptiefilter

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)adsorptiefilter
Definitie (nl)een afscheider die zorgt voor adsorptie van verontreinigingen aan reactieve deeltje
Toelichting (nl)Voorziening waarbij het water door filtermateriaal met goede absorberende eigenschappen stroomt. Bij absorptie neemt het filtermateriaal de verontreinigingen op en houdt deze vast. Absorptie in het substraat bepaalt de zuiverende werking van absorptiesystemen. Bij een fijnkorrelig absorptiemateriaal kunnen ook zwevende delen in het filter achterblijven. De kans op verstopping is dan groot. Om verstopping van het absorptiemateriaal te voorkomen, moet het door het absorptiemateriaal stromende water zo min mogelijk zwevende delen bevatten. Stoffen die absorptiefilters kunnen afvangen zijn: - minerale oliën en vetten / - aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen) / - koolwaterstoffen waaronder PAK / - zware metalen / - bestrijdingsmiddelen
BronRIONED
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
adsorptiefilterBreder
adsorptiefilterCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png