gemeente

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)gemeente
Definitie (nl)het gebied van een zelfstandig onderdeel van de staat, onder bestuur van een raad, een burgemeester en wethouders.
Label (en)municipality
Label (de)gemeinde
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
gemeenteBreder
gemeenteCategorie van
gemeenteGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Gemeente (Domeinwaarde)Gerelateerdgemeente
Gemeente (Domeinwaarde)Gerelateerdgemeente
Gemeente (Domeinwaarde)Gerelateerdgemeente
rioleringsplan (Begrip)Gerelateerdgemeente
RDF.jpg
Aquo history.png