aspaardekrachten

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aspaardekrachten
Definitie (nl)het vermogen dat door de motor aan de schroef wordt afgegeven.
AfkortingAPK
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aspaardekrachtenCategorie van
aspaardekrachtenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
motorschip (Begrip)Gerelateerdaspaardekrachten
schip (Begrip)Gerelateerdaspaardekrachten
schroef (Begrip)Gerelateerdaspaardekrachten
RDF.jpg
Aquo history.png