aspaardekrachten

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)aspaardekrachten
Definitie (nl)het vermogen dat door de motor aan de schroef wordt afgegeven.
AfkortingAPK
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aspaardekrachtenCategorie van
aspaardekrachtenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
motorschip (Begrip)Gerelateerdaspaardekrachten
schip (Begrip)Gerelateerdaspaardekrachten
schroef (Begrip)Gerelateerdaspaardekrachten
RDF.jpg
Aquo history.png