centrifugaatpomp

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)centrifugaatpomp
Definitie (nl)pomp voor de afvoer van centrifugaat
Afkortingctp
BronNCS
Synoniem (nl)centraatpomp
Begin geldigheid2016-01-12
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
centrifugaatpompCategorie van
centrifugaatpompGerepresenteerd door
centrifugaatpompHeeft Functie
  • indikken (Id-2d857fde-89eb-4f03-a4d2-348c06bd4cb0) (Let op: pagina bestaat niet.)
  • eindverwerken slib (Id-7cbb80eb-c3cc-4537-a905-8cc58701fb41) (Let op: pagina bestaat niet.)
  • ontwateren slib (Id-bdf2bfa1-7988-4e85-a3e2-5c0eaefde6bb) (Let op: pagina bestaat niet.)

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Centrifugaatpomp (Domeinwaarde)Gerelateerdcentrifugaatpomp
RDF.jpg
Aquo history.png