aanhaakpunt

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)aanhaakpunt
Definitie (nl)het punt waar de waterbeheerder de beinvloeding van de keten op het watersysteem moet/wenst te reguleren.
BronAA en Maas
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanhaakpuntHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
watersysteem (Begrip)Heeft onderdeelaanhaakpunt
RDF.jpg
Aquo history.png