aanhaakpunt

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)aanhaakpunt
Definitie (nl)het punt waar de waterbeheerder de beinvloeding van de keten op het watersysteem moet/wenst te reguleren.
BronAA en Maas
Datum start2011/07/04 10:39:01
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:34
StatusG
Id27951

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanhaakpuntHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
watersysteem (Begrip)Heeft onderdeelaanhaakpunt
watersysteem (Begrip)Smalleraanhaakpunt
RDF.jpg
Aquo history.png