x%-percentiel

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)x%-percentiel
Definitie (nl)de waarde waarvoor geldt dat x% van de meetwaarden een waarde heeft die kleiner dan of gelijk is aan deze waarde. Als deze waarde tussen twee meetwaarden in valt, wordt lineair geïnterpoleerd.
Toelichting (nl)N.v.t.
Synoniem (nl)percentiel rekenwaarde
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
x%-percentielCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
10-Percentiel (Domeinwaarde)Gerelateerdx%-percentiel
15-Percentiel (Domeinwaarde)Gerelateerdx%-percentiel
2.5-Percentiel (Domeinwaarde)Gerelateerdx%-percentiel
20-Percentiel (Domeinwaarde)Gerelateerdx%-percentiel
25-Percentiel (Domeinwaarde)Gerelateerdx%-percentiel
30-Percentiel (Domeinwaarde)Gerelateerdx%-percentiel
35-Percentiel (Domeinwaarde)Gerelateerdx%-percentiel
40-Percentiel (Domeinwaarde)Gerelateerdx%-percentiel
45-Percentiel (Domeinwaarde)Gerelateerdx%-percentiel
5-Percentiel (Domeinwaarde)Gerelateerdx%-percentiel
50-Percentiel (mediaan) (Domeinwaarde)Gerelateerdx%-percentiel
55-Percentiel (Domeinwaarde)Gerelateerdx%-percentiel
60-Percentiel (Domeinwaarde)Gerelateerdx%-percentiel
65-Percentiel (Domeinwaarde)Gerelateerdx%-percentiel
67-Percentiel (Domeinwaarde)Gerelateerdx%-percentiel
70-Percentiel (Domeinwaarde)Gerelateerdx%-percentiel
75-Percentiel (Domeinwaarde)Gerelateerdx%-percentiel
80-Percentiel (Domeinwaarde)Gerelateerdx%-percentiel
85-Percentiel (Domeinwaarde)Gerelateerdx%-percentiel
90 percentiel volgens Zwemwaterrichtlijn 2006 (Domeinwaarde)Gerelateerdx%-percentiel
90-Percentiel (Domeinwaarde)Gerelateerdx%-percentiel
90-Percentiel zomerperiode (Domeinwaarde)Gerelateerdx%-percentiel
95 percentiel volgens Zwemwaterrichtlijn 2006 (Domeinwaarde)Gerelateerdx%-percentiel
95-Percentiel (Domeinwaarde)Gerelateerdx%-percentiel
96-Percentiel (Domeinwaarde)Gerelateerdx%-percentiel
97-Percentiel (Domeinwaarde)Gerelateerdx%-percentiel
97.5-Percentiel (Domeinwaarde)Gerelateerdx%-percentiel
98-Percentiel (Domeinwaarde)Gerelateerdx%-percentiel
98-Percentiel van de maximale dagwaarde (Domeinwaarde)Gerelateerdx%-percentiel
99-Percentiel (Domeinwaarde)Gerelateerdx%-percentiel
CUWVO 10 percentiel (Domeinwaarde)Gerelateerdx%-percentiel
CUWVO 90 percentiel (Domeinwaarde)Gerelateerdx%-percentiel
Ratio 60-Percentiel en 10-Percentiel (Domeinwaarde)Gerelateerdx%-percentiel
RDF.jpg
Aquo history.png