afwijkend streefpeil

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)afwijkend streefpeil
Definitie (nl)de van het vigerende peilbesluit afwijkende door de beheerder na te streven waterstand krachtens een ontheffing
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afwijkend streefpeilBreder
afwijkend streefpeilCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Afwijkend streefpeil (Domeinwaarde)Gerelateerdafwijkend streefpeil
RDF.jpg
Aquo history.png