bandbreedte

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)bandbreedte
Definitie (nl)de norm die geldt voor één deelwatersysteem en één watersysteem-gebruiksfunctie en geeft aan binnen welke grenzen waarden dienen te blijven.
Label (en)bandwidth
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bandbreedteBreder
bandbreedteCategorie van
bandbreedteGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
baggernauwkeurigheid (Begrip)Brederbandbreedte
grenswaarde (Begrip)Gerelateerdbandbreedte
watersysteem (Begrip)Gerelateerdbandbreedte
RDF.jpg
Aquo history.png