bandbreedte

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bandbreedte
Definitie (nl)de norm die geldt voor één deelwatersysteem en één watersysteem-gebruiksfunctie en geeft aan binnen welke grenzen waarden dienen te blijven.
Label (en)bandwidth
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bandbreedteBreder
bandbreedteCategorie van
bandbreedteGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
baggernauwkeurigheid (Begrip)Brederbandbreedte
grenswaarde (Begrip)Gerelateerdbandbreedte
watersysteem (Begrip)Gerelateerdbandbreedte
RDF.jpg
Aquo history.png