bandbreedte

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)bandbreedte
Label (en)bandwidth
Definitie (nl)de norm die geldt voor één deelwatersysteem en één watersysteem-gebruiksfunctie en geeft aan binnen welke grenzen waarden dienen te blijven.
Datum start2011/07/04 10:25:24
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:43
StatusG
Id23427

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bandbreedteBreder
bandbreedteCategorie van
bandbreedteGerelateerd
bandbreedteSmaller

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
baggernauwkeurigheid (Begrip)Brederbandbreedte
grenswaarde (Begrip)Gerelateerdbandbreedte
watersysteem (Begrip)Gerelateerdbandbreedte
norm (Begrip)Smallerbandbreedte
RDF.jpg
Aquo history.png