afzanding

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)afzanding
Definitie (nl)de afgraving, verlaging en vereffening van hoge zandgronden.
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afzandingCategorie van
afzandingHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
actief beheer (Begrip)Heeft onderdeelafzanding
RDF.jpg
Aquo history.png