1d-constante

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)1d-constante
Definitie (nl)waarde van een toestandsvariabele.
BronSUF-OW
Label (en)1D-constant
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
1d-constanteGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1d-alfanumerieke-constante (Begrip)Breder1d-constante
1d-numerieke-constante (Begrip)Breder1d-constante
1d-randvoorwaarde (Begrip)Gerelateerd1d-constante
1d-startwaarde (Begrip)Gerelateerd1d-constante
1d-stuurwaarde (Begrip)Gerelateerd1d-constante
RDF.jpg
Aquo history.png