aanslagnummer

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)aanslagnummer
CodeASBNUMMR
Definitie (nl)een combinatie van gegevenselementen die een aanslagbiljet uniek kunnen identificeren. Dit nummer wordt gebruikt als betalingskenmerk of als aanslagkenmerk voor de heffingsplichtige ingeval van correspondentie.
Datum start2011/07/04 10:36:45
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:34
StatusG
Id27191

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanslagnummerCategorie van
aanslagnummerHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanslag type (Begrip)Heeft onderdeelaanslagnummer
aanslag type (Begrip)Smalleraanslagnummer
RDF.jpg
Aquo history.png