afwatering

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)afwatering
Label (en)drainage
Code36
Definitie (nl)de afvoer van water via een stelsel van open waterlopen naar een lozingspunt van het afwateringsgebied.
Datum start2011/07/04 10:24:44
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:38
StatusG
Id23208

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afwateringBreder
afwateringCategorie van
afwateringSmaller

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afkoppelen (Begrip)Brederafwatering
afvoer (Begrip)Smallerafwatering
waterbeheer (Begrip)Smallerafwatering
RDF.jpg
Aquo history.png