afwatering

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)afwatering
Definitie (nl)de afvoer van water via een stelsel van open waterlopen naar een lozingspunt van het afwateringsgebied.
Label (en)drainage
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afwateringBreder
afwateringCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afkoppelen (Begrip)Brederafwatering
RDF.jpg
Aquo history.png