absolute saliniteit

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)absolute saliniteit
Definitie (nl)de verhouding van de massa opgelost materiaal in het water tot de massa van het water
Toelichting (nl)De absolute saliniteit is een dimensieloze grootheid. Gezien de orde van grootte van Sa, O(35 10E-3), wordt deze in het algemeen weergegeven in de vorm nn.nnn 10E-3. In literatuur komt men ook nog vaak de vorm nn.nnn o/oo of nn.nnn promille tegen. De absolute saliniteit is in de praktijk niet of nauwelijks te meten omdat alle variabelen die bijdragen aan de absolute saliniteit separaat met hun eigen analysemethode bepaald zouden moeten worden. In de praktijk is dit niet uitvoerbaar. Hierdoor is de praktisch saliniteit in het leven geroepen.
AfkortingSa
BronThe Practical Salinity Scale 1978 and the International Equation of State of Seawater 1980; UNESCO 1981, UNESCO technical papers in Marine Science 36.
Begin geldigheid2012/01/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
absolute saliniteitBreder
absolute saliniteitCategorie van
absolute saliniteitGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
praktische saliniteit (Begrip)Gerelateerdabsolute saliniteit
RDF.jpg
Aquo history.png