bruinvis

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)bruinvis
Definitie (nl)dolfijnachtig zeezoogdier, behorend tot de Onderorde der Tandwalvissen (Odontoceti)
Toelichting (nl)Het meet een lengte van maximaal 2 meter en een gewicht van 60 kg. Komt ook in de Noordzee voor.
Bronwww.vliz.be
Synoniem (nl)phocoena phocoena
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bruinvisCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png