eiland

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)eiland
Definitie (nl)land dat aan alle zijden door water is omringd en geen continent vormt.
Toelichting (nl)Het synoniem 'oog' komt in plaatsnamen voor, bijvoorbeeld Schiermonnikoog, Rottumeroog, Callantsoog, Langeoog, Spiekeroog en Wangerooge.
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
eilandCategorie van
eilandHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
atol (Begrip)Bredereiland
barrière-eiland (Begrip)Bredereiland
archipel (Begrip)Heeft onderdeeleiland
RDF.jpg
Aquo history.png