atoom

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)atoom
Definitie (nl)het kleinste deeltje materie dat voor elk element uniek is.
Toelichting (nl)Het zijn de bouwstenen van alle materie.
Bronwww.lenntech.com
Label (en)Atom
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
atoomCategorie van
atoomHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
atoomgetal (Begrip)Heeft onderdeelatoom
chemische stof (Begrip)Heeft onderdeelatoom
RDF.jpg
Aquo history.png