bedrijfsgebouw

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)bedrijfsgebouw
Definitie (nl)hoofdgebouw op een locatie waar meerdere activiteiten kunnen plaatsvinden
Synoniem (nl)bedieningsgebouw, bovenbouw, hoofdgebouw, kantoor
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bedrijfsgebouwBreder
bedrijfsgebouwCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Bedrijfsgebouw (Domeinwaarde)Gerelateerdbedrijfsgebouw
RDF.jpg
Aquo history.png