waardeklasse-indeling

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)waardeklasse-indeling
Definitie (nl)indeling in klassen van de mogelijke waarden van een parameter
BronUvW, 1996: VDW
Label (de)bewertungseinteilung
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waardeklasse-indelingBreder
waardeklasse-indelingCategorie van
waardeklasse-indelingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
benedengrens (Begrip)Gerelateerdwaardeklasse-indeling
bovengrens (Begrip)Gerelateerdwaardeklasse-indeling
RDF.jpg
Aquo history.png