belastingtrap

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)belastingtrap
Definitie (nl)een periode waarbij in de veldproefprocedure de verticale belasting gelijk blijft of in de triaxiaalproefprocedure de celspanning gelijk blijft.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
belastingtrapCategorie van
belastingtrapGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
belasting (Begrip)Gerelateerdbelastingtrap
celspanning (Begrip)Gerelateerdbelastingtrap
RDF.jpg
Aquo history.png