cyclus

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)cyclus
Definitie (nl)de periode dat een filter gebruikt kan worden voordat het schoongemaakt moet worden.
Toelichting (nl)Dit is vaak inclusief de tijd die nodig is voor het schoonmaken.
Bronwww.lenntech.com
Label (en)Cycle
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
cyclusCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png