berekende overstortfrequentie lozingspunt

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)berekende overstortfrequentie lozingspunt
Definitie (nl)het theoretisch gemiddeld aantal keren dat per jaar een overstorting plaatsvindt bepaald op basis van een hydraulisch modelberekening met een meerderjarige (37) regenreeks van Kuipers
Toelichting (nl)De overstortfrequentie beperkt zich tot riooloverstorten. Wat deze werken betreft is het de doelstelling een overstortfrequentie van gemiddeld maximaal zes maal per jaar binnen een bepaald rioolbemalinggebied te bereiken.
BronLegger info
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
berekende overstortfrequentie lozingspuntCategorie van
berekende overstortfrequentie lozingspuntGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
overstorting (Begrip)Gerelateerdberekende overstortfrequentie lozingspunt
riooloverstort (Begrip)Gerelateerdberekende overstortfrequentie lozingspunt
RDF.jpg
Aquo history.png