hadopelagische zone

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)hadopelagische zone
Definitie (nl)maakt deel uit van de afotische, pelagische zone.
Toelichting (nl)Het is de allerdiepste waterzone in de oceanen, inclusief dat van in de diepste troggen en bevindt zich op diepten van voorbij 6000 meter.
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
hadopelagische zoneBreder
hadopelagische zoneCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png