absoluutheid

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)absoluutheid
Label (en)Absolute
Definitie (nl)de microgrootte van een filter
Toelichting (nl)Het duidt erop dat elk deeltje dat groter is dan een bepaalde grootte, op het filter achterblijft.
Bronwww.lenntech.com
Datum start2011/07/04 10:24:15
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:35
StatusG
Id23053

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
absoluutheidCategorie van
absoluutheidHeeft onderdeel

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
filter (Begrip)Heeft onderdeelabsoluutheid
filter (Begrip)Smallerabsoluutheid
RDF.jpg
Aquo history.png