defosfateringsinstallatie

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)defosfateringsinstallatie
Definitie (nl)een installatie met als doel om de waterkwaliteit te verbeteren door fosfaat uit het water te verwijderen
Toelichting (nl)vaak wordt ijzerchloride of ijzerhoudend zand en grind aan het water toegevoegd, waarmee het fosfaat zich bindt waardoor het in vlokken naar de bodem zakt
BronAquo
Begin geldigheid2022-12-03
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2012-0015
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
defosfateringsinstallatieCategorie van
defosfateringsinstallatieGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Defosfateringsinstallatie (Domeinwaarde)Gerelateerddefosfateringsinstallatie
RDF.jpg
Aquo history.png