a-mesosaproob

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)a-mesosaproob
Definitie (nl)veel biologisch afbreekbare organische stof bevattend
Begin geldigheid2016/12/01
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
a-mesosaproobGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
b-mesosaproob (Begrip)Gerelateerda-mesosaproob
oligosaproob (Begrip)Gerelateerda-mesosaproob
polysaproob (Begrip)Gerelateerda-mesosaproob
saprobie (Begrip)Gerelateerda-mesosaproob
RDF.jpg
Aquo history.png