aalpijp

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aalpijp
Definitie (nl)een vispassage in de vorm van een pijp of goot, waarmee de glasaal van een zout- naar een zoetwaterleefgebied kan trekken
BronAquo
Synoniem (nl)aalgoot
Begin geldigheid2011-07-25
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2211-0024
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aalpijpBreder
aalpijpCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Aalpijp (Domeinwaarde)Gerelateerdaalpijp
RDF.jpg
Aquo history.png