aanvoerafsluiter

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aanvoerafsluiter
Definitie (nl)het afsluiten van een aanvoerleiding
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanvoerafsluiterCategorie van
aanvoerafsluiterGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
leiding (Begrip)Gerelateerdaanvoerafsluiter
RDF.jpg
Aquo history.png