aanwakkeren

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aanwakkeren
Definitie (nl)het sterker worden van de windkracht.
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanwakkerenCategorie van
aanwakkerenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
wind (Begrip)Gerelateerdaanwakkeren
RDF.jpg
Aquo history.png