aanwakkeren

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)aanwakkeren
Definitie (nl)het sterker worden van de windkracht.
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanwakkerenCategorie van
aanwakkerenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
wind (Begrip)Gerelateerdaanwakkeren
RDF.jpg
Aquo history.png