chemicaliën

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)chemicaliën
Definitie (nl)hulpstoffen bij de behandeling van (afval-)water of slib
Synoniem (nl)chemische hulpstoffen
Label (en)chemicals
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
chemicaliënCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Chemische hulpstoffen (Domeinwaarde)Gerelateerdchemicaliën
RDF.jpg
Aquo history.png