bevoegd gezag

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)bevoegd gezag
Label (de)zuständige behördliche stelle
Definitie (nl)de instantie die officieel het gezag heeft
Toelichting (nl)al naar gelang de van toepassing zijnde wettelijke bepaling de burgemeester, de voorzitter van de regionale brandweer, de Commissaris der Koningin, de Minister van Binnenlandse Zaken
Datum start2011/07/04 10:31:12
Datum eind2020/12/01
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:49
StatusH
Id25306

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bevoegd gezagCategorie van
bevoegd gezagGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
belanghebbende (Begrip)Gerelateerdbevoegd gezag
RDF.jpg
Aquo history.png