blauwalg

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)blauwalg
Definitie (nl)een bacterie die naast chlorofyl ook andere pigmenten gebruikt in een fotosyntheseproces dat sterk lijkt op het fotosyntheseproces van algen
Toelichting (nl)De naam blauwalg is misleidend omdat cyanobacteriën geen algen en geen wieren zijn. Verder hebben veel soorten wel een blauwgroene kleur, maar er zijn er ook met een roodbruine of overwegend groene kleur. De kleur is afhankelijk van de hoeveelheden en soorten pigmenten die in de bacterie aanwezig zijn. Sommige blauwalgen vormen drijflagen of gaan stinken wanneer ze dood gaan. Ook zijn er soorten die giftige stoffen produceren die na contact met de huid of inname kunnen leiden tot gezondheidsproblemen. De ernst van de gezondheidsproblemen is afhankelijk van hoeveelheid en type gifstof. Blauwalgen komen algemeen voor in zoete en zoute wateren. Overlast veroorzakende blauwalgen komen in Nederland alleen in binnenwateren voor. Blauwalgen vallen onder de groep SchimmelBacterieVirus in de domeintabel Parameter.
BronW-1204-0008
Synoniem (nl)blauwwier, cyanobacterie
Label (en)blue green algae, blue greens, cyanobacteria
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
WijzigingsnummerW-2211-0007
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
blauwalgCategorie van
blauwalgGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Bloei blauwalg (kwalitatief) (Domeinwaarde)Gerelateerdblauwalg
Cyanobacterie (blauwalg) (Domeinwaarde)Gerelateerdblauwalg
cyanobacteriën (Begrip)Gerelateerdblauwalg
fractie afkomstig van blauwalgen (Domeinwaarde)Gerelateerdblauwalg
fractie afkomstig van toxische blauwalgen (Domeinwaarde)Gerelateerdblauwalg
fractie afkomstig van toxische blauwalgen / in situ gemeten (Domeinwaarde)Gerelateerdblauwalg
som 5 toxische blauwalgen (Begrip)Gerelateerdblauwalg
som potentieel toxische blauwalgen (Begrip)Gerelateerdblauwalg
RDF.jpg
Aquo history.png