blauwalg

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)blauwalg
Definitie (nl)een bacterie die naast chlorofyl ook andere pigmenten gebruikt in een fotosyntheseproces dat sterk lijkt op het fotosyntheseproces van algen
Toelichting (nl)De naam blauwalg is misleidend omdat cyanobacteriën geen algen en geen wieren zijn. Verder hebben veel soorten wel een blauwgroene kleur, maar er zijn er ook met een roodbruine of overwegend groene kleur. De kleur is afhankelijk van de hoeveelheden en soorten pigmenten die in de bacterie aanwezig zijn. Sommige blauwalgen vormen drijflagen of gaan stinken wanneer ze dood gaan. Ook zijn er soorten die giftige stoffen produceren die na contact met de huid of inname kunnen leiden tot gezondheidsproblemen. De ernst van de gezondheidsproblemen is afhankelijk van hoeveelheid en type gifstof. Blauwalgen komen algemeen voor in zoete en zoute wateren. Overlast veroorzakende blauwalgen komen in Nederland alleen in binnenwateren voor. De wetenschappelijke naam voor blauwalg is Cyanobacteria. Deze is opgenomen in de Aquo-domeintabel biotaxon, waarin ook een verwijzing is opgenomen naar wetenschappelijke literatuur. Daarnaast is Cyanobacteria onder andere terug te vinden in specifieke wetenschappelijke literatuur over bacteriën, zoals Bergey’s Manual of determinative Bacteriology. Eds John Holt et al., ninth edition. Pag 377-380.
BronW-1204-0008
Synoniem (nl)blauwwier, cyanobacterie
Label (en)blue green algae , blue greens , cyanobacteria
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
blauwalgCategorie van
blauwalgGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Bloei blauwalg (kwalitatief) (Domeinwaarde)Gerelateerdblauwalg
Cyanobacterie (blauwalg) (Domeinwaarde)Gerelateerdblauwalg
cyanobacteriën (Begrip)Gerelateerdblauwalg
fractie afkomstig van blauwalgen (Domeinwaarde)Gerelateerdblauwalg
fractie afkomstig van toxische blauwalgen (Domeinwaarde)Gerelateerdblauwalg
fractie afkomstig van toxische blauwalgen / in situ gemeten (Domeinwaarde)Gerelateerdblauwalg
som 5 toxische blauwalgen (Begrip)Gerelateerdblauwalg
som potentieel toxische blauwalgen (Begrip)Gerelateerdblauwalg
RDF.jpg
Aquo history.png