automatic identification system.

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)automatic identification system.
Definitie (nl)het is een navigatiesysteem dat helpt om schepen snel te localiseren en te identificeren.
Toelichting (nl)Een AIS-zender op een schip zendt periodiek statische (o.a. IMO nummer, naam, afmetingen, type schip), dynamische (o.a. positie, koers, snelheid), maar ook reisgebonden informatie (o.a. diepgang, bestemming) uit naar andere schepen en naar de wal.
AfkortingAIS
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
automatic identification system.Breder
automatic identification system.Categorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png