afvoerbare neerslag

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)afvoerbare neerslag
Definitie (nl)deel van de netto neerslag dat oppervlakkig of ondergronds tot afvoer komt in het oppervlaktewater.
BronHydrologische woordenlijst
Synoniem (nl)effectieve neerslag, overtollige neerslag
Label (en)effective precipitation
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
afvoerbare neerslagBreder
afvoerbare neerslagCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Afvoerbare neerslag (Domeinwaarde)Gerelateerdafvoerbare neerslag
RDF.jpg
Aquo history.png