aanleghoogte

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)aanleghoogte
Label (en)construction height
Definitie (nl)kruinhoogte van de waterkering onmiddellijk na het gereedkomen ervan.
Datum start2011/07/04 10:32:04
Datum gewijzigd2012/11/23 12:27:34
StatusG
Id25596

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanleghoogteCategorie van
aanleghoogteGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
waterkering (Begrip)Gerelateerdaanleghoogte
RDF.jpg
Aquo history.png