aanleghoogte

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aanleghoogte
Definitie (nl)kruinhoogte van de waterkering onmiddellijk na het gereedkomen ervan.
Label (en)construction height
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aanleghoogteCategorie van
aanleghoogteGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
waterkering (Begrip)Gerelateerdaanleghoogte
RDF.jpg
Aquo history.png