bergen

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bergen
Definitie (nl)het in veiligheid brengen van schepen en ladingen die door kapitein en bemanning zijn verlaten of in nood verkeren.
BronWijk, J van der, Taal van het Water
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bergenCategorie van
bergenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bergingsvaartuig (Begrip)Gerelateerdbergen
ongeval (Begrip)Gerelateerdbergen
oppervlaktewater (Begrip)Gerelateerdbergen
schip (Begrip)Gerelateerdbergen
RDF.jpg
Aquo history.png