overschrijdingskans

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)overschrijdingskans
Definitie (nl)de kans, dat binnen een zekere tijdsduur de waarde van een parameter op een locatie een bepaalde drempel (bijvoorbeeld de ontwerpwaterstand) overschrijdt.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
overschrijdingskansCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Overschrijdingskans (Domeinwaarde)Gerelateerdoverschrijdingskans
RDF.jpg
Aquo history.png