aansluitleiding

 
Begrippen.png
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.

Eigenschappen

Label (nl)aansluitleiding
Datum start2016/01/14 13:22:55
Datum gewijzigd2016/01/14 13:22:55
StatusG
Id34312

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afvalwatertransportwerk (Begrip)Gebruik vooraansluitleiding
afvalwatertransportwerk (Begrip)Gerelateerdaansluitleiding
RDF.jpg
Aquo history.png