aquatic sciences and fisheries abstracts

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)aquatic sciences and fisheries abstracts
Definitie (nl)internationaal informatiesysteem van de Wereldvoedselorganisatie ("FAO")
Toelichting (nl)Bevat een index en samenvattingen van alle wetenschappelijke, technologische en beheersgebonden publicaties met betrekking tot het mariene en het zoetwatermilieu.
AfkortingASFA
Bronwww.vliz.be
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aquatic sciences and fisheries abstractsCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png