12-mijlsgrens

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)12-mijlsgrens
Definitie (nl)grens van de territoriale zee op twaalf zeemijl gemeten van de basislijn.
BronDienst Hydrografie van Defensie
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
12-mijlsgrensCategorie van
12-mijlsgrensGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
12-mijlszone (Begrip)Gerelateerd12-mijlsgrens
territoriaal water (Begrip)Gerelateerd12-mijlsgrens
RDF.jpg
Aquo history.png