dicht steenasfalt

 
Door toepassing van de Aquo-begrippen gebruiken partijen die betrokken zijn bij waterbeheer in Nederland dezelfde termen in hun informatiesystemen, beleidsstukken en onderzoeksverslagen. Dit voorkomt fouten, onduidelijkheid en spraakverwarring, zowel tussen mensen als binnen informatiesystemen. Als iedereen dezelfde taal spreekt, neemt het onderling begrip toe.


Eigenschappen

Label (nl)dicht steenasfalt
Definitie (nl)een warm bereid asfalt met een mengsel van grof en uniform gegradeerde steenslag en asfaltmastiek, die de holle ruimte in het mengsel vult
Begin geldigheid2011-07-04
Eind geldigheid2100-01-01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
dicht steenasfaltBreder
dicht steenasfaltCategorie van
dicht steenasfaltIs onderdeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Dicht steenasfalt (Domeinwaarde)Gerelateerddicht steenasfalt
RDF.jpg
Aquo history.png