hemelwaterafvoer

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)hemelwaterafvoer
Definitie (nl)eindpunt van het afvoer van hemelwater, gezien vanuit de wegbeherende instantie meestal gevormd door een fysieke constructie, waaraan overdracht van het op het oppervlak aanwezige hemelwater naar een ander stelsel plaatsvindt of aannemelijk wordt geacht
BronAdventus Wegen
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2020/12/01
StatusVervallen

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
hemelwaterafvoerBreder
hemelwaterafvoerGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
goot (Begrip)Brederhemelwaterafvoer
kolk (Begrip)Brederhemelwaterafvoer
put (Begrip)Brederhemelwaterafvoer
wegonderdeel (Begrip)Gerelateerdhemelwaterafvoer
RDF.jpg
Aquo history.png