locatiebeschrijving

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)locatiebeschrijving
Definitie (nl)een al dan niet aanvullende omschrijving van de ligging van een object, indien deze niet of onvoldoende kan worden aangegeven middels de adresgegevens
Toelichting (nl)In het Besluit Standaardadressering wordt gesproken over locatieomschrijving. Deze wordt ingevuld indien er behoefte is aan een nadere aanduiding, of indien er geen straatnaamgegevens aanwezig zijn, waardoor een nadere locatiebeschrijving gewenst is. Tevens kan deze omschrijving gebruikt worden voor een nadere lokalisering achter de voordeur. De definitie van dit gegevenselement zoals verwoord in het logisch ontwerp GBA, luidt als volgt: 'Een gehele of gedeeltelijke omschrijving van de ligging van een object, indien dit niet kan worden aangegeven in de groep 11 Adres'. In de GBA heeft dit gegevenselement een lengte van 35 posities. Omdat de achtergrond van dit element bij de GBA vooral gericht is op het realiseren van een postadres voor een persoon, terwijl in het logische ontwerp Wet WOZ en het GFO-BRVG de nadruk meer ligt op de afbakening van het object.
Label (en)location description
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
locatiebeschrijvingCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png