decarbonisatie

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)decarbonisatie
Definitie (nl)het proces waarbij koolstofdioxide uit water wordt verwijderd
Toelichting (nl)hierbij wordt gebruik gemaakt van contacttorens of luchtschrobbers.
Bronwww.lenntech.com
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
decarbonisatieCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png