bovenrivierengebied

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)bovenrivierengebied
Definitie (nl)een gebied waar de waterstand op de rivier alleen wordt bepaald door de rivierafvoer
Toelichting (nl)Voor Nederland: door Rijn en Maas gevoede rivierengebied (inclusief de IJssel), ten oosten van de lijn Schoonhoven - Werkendam - Dongemond, waarbij de waterstanden geen significante invloed ondervinden van de waterstand op de Noordzee en het IJsselmeer als gevolg van een zware storm. De getijhoogwaterstijging speelt hier geen rol.
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bovenrivierengebiedCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png