helofytenfilter

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)helofytenfilter
Definitie (nl)[NEN 3300:1996] afgescheiden gebied beplant met helofyten (riet, biezen etc.) waar-door afvalwater stroomt (horizontaal of vertikaal) en door beluchting, bezinking en afzetting wordt gezuiverd. Bij verticale stroming wordt het gezuiverde water afgevoerd door drainage.
Toelichting (nl)Helofyten zijn moerasplanten die wortelen in de bodem, maar met stengels en bladeren boven het wateroppervlak uitsteken, zoals riet en lisdodde. De wortels van de planten zorgen voor een prima leefomgeving voor bacteriën, die afvalstoffen uit het water halen. In mindere mate nemen ook de moerasplanten zelf afvalstoffen op. Zo worden bijvoorbeeld fosfaat en stikstof op natuurlijke wijze uit het water verwijderd.
BronNCS
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
helofytenfilterBreder
helofytenfilterCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Helofytenfilter (Domeinwaarde)Gerelateerdhelofytenfilter
RDF.jpg
Aquo history.png