beddingconstante

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)beddingconstante
Definitie (nl)coëfficiënt die de verhouding aangeeft tussen de door de grond geleverde tegendruk en de zakking van de grond ten gevolge van een bovenbelasting (een parameter die de stijfheid van de ondergrond uitdrukt)
Label (en)bed constant
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
beddingconstanteCategorie van
beddingconstanteGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
belasting (Begrip)Gerelateerdbeddingconstante
tegendruk (Begrip)Gerelateerdbeddingconstante
verzakking (Begrip)Gerelateerdbeddingconstante
RDF.jpg
Aquo history.png