manning coëfficiënt

 
Het Aquo-lex (waterwoordenboek) biedt een ‘standaardtaal' die als doel heeft om spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen te voorkomen. Het gebruik van de begrippen uit Aquo-lex en de daarbij horende termen en definities leiden tot een betere uitwisseling van gegevens.


Eigenschappen

Label (nl)manning coëfficiënt
Definitie (nl)wandruwheid van bodem en talud, afhankelijk van de begroeiing- toestand, bochten, aanzandingen, obstakels en andere onregelmatigheden in het dwarsprofiel
Toelichting (nl)Specifieke weerstandscoefficient
Label (en)manning coefficient
Begin geldigheid2011/07/04
Eind geldigheid2100/01/01
StatusGeldig

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
manning coëfficiëntCategorie van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
RDF.jpg
Aquo history.png